HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng quản lý đầu tư và xây dựng
Phòng quản lý đầu tư và xây dựng

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đắc Huy

Trưởng phòng   0977 146 999

2

Vương Quốc Anh

Phó phòng

 

0982 198 175

3

Bùi Việt Hùng Chuyên viên   0936 664 663

4

Hoàng Thị Minh Hà Chuyên viên

 

0963 134 780