CHUYÊN MỤC THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNGBáo cáo về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019

Báo cáo số 17/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

Thứ 6, 29/5/2020Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang