CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN


Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ 7, 14/3/2020Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang