CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu đối với ý kiến thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang (cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về nội dung giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...

Thứ 4, 27/4/2022


Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với 7 tỉnh khu vực phía Đông Bắc thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Thứ 5, 30/9/2021Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ 7, 14/3/2020Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang