Tìm thấy 20 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 03/TB-SKH Công văn Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022 28/04/2022
2 Số 1178/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 12/08/2021
3 743/SKH-ĐKKD Công văn V/v tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, bưu chính công ích và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp trong thời gian dịch COVID-19 15/05/2021
4 Số 124/SKH-KH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 01/02/2021
5 Số 2008/SKH-KH Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2020
6 01/KH-HĐ Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 29/05/2020
7 136/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 11/02/2020
8 77/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 17/01/2020
9 02/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
10 135/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 13/02/2019
11 74/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đâu tư 17/01/2019
12 74/KH-UBND Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và thực hiện Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 02/08/2018
13 04/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng ngân sách nhà nước năm 2019 25/06/2018
14 55/KH-UBND Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo 30/05/2018
15 976/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2017
16 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/08/2017
17 11/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/08/2017
18 91/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
19 2252/UBND-NV Quyết định thực hiện Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020 22/07/2017
20 16/2017/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017