CHUYÊN MỤC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông báo số 49 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 1 Kỳ thì thuyển công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 5, 6/8/2020Công văn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Công văn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 2/4/2020


Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 10/1/2020

Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang