CHUYÊN MỤC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước

Ngày 24/3/2022 diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội" dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm...

Thứ 5, 24/3/2022


Ký kết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 12-3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì hội nghị.

Thứ 7, 12/3/2022


Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với phục hồi kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trí...

Thứ 4, 12/1/2022


Hội thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang tổ chức Hội thảo đánh giá các chuyên đề phục vụ nhiệm vụ thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ...

Thứ 3, 28/12/2021


Đồng chí Lãnh đạo Sở dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 13-11, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Mỹ, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương

Thứ 7, 13/11/2021


Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Về việc thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ 2, 8/11/2021Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -...

Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị vinh dự...

Thứ 6, 17/9/2021


Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, ngày 14/9/2021 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế...

Thứ 3, 14/9/2021
Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang