Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực  
Số Ký hiệu  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 12/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 07/12/2023
2 14/TB-HĐTDCC Công văn Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Khối Nhà nước năm 2023 28/08/2023
3 Số 53 Công văn Tuyển dụng công chức năm 2023 25/05/2023
4 114/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tuyên dương những người trẻ có thành tích cao trên các lĩnh vực, có tiềm năng và sức lan toả rộng rãi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang 24/05/2023
5 Số 187 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 22/05/2023
6 Quyết định Biểu kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 22/05/2023
7 123/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 06/02/2023
8 112/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 28/01/2023
9 Số 1339/SKH-ĐKKD Công văn Về việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh 21/07/2022
10 15/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/07/2022
11 06/TB-SKH Công văn Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 18/05/2022
12 03/TB-SKH Công văn Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022 28/04/2022
13 11/KH-ĐU Kế hoạch V/v thực hiẹn Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 1/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 28/04/2022
14 17/CV-DU Công văn V/v thực hiện Chương trình hành động của BTV Đảng uỷ khối thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TU ngày 1/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ 10/03/2022
15 217/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 15/02/2022
16 216/KH-SKH Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 15/02/2022
17 149/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 27/01/2022
18 144-KH/ĐU Kế hoạch V/v thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội địa biểu lần thứ XVII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 11/10/2021
19 Ngày 13/9/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1642/SKH-ĐKKD ngày 13/9/2021 Công văn Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 13/09/2021
20 Số 1178/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 12/08/2021
123

Đang Online: 10

Tổng số truy cập: 917.585