Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu đối với ý kiến thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022 - 13:56

Cỡ chữ: A+ A-

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang (cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về nội dung giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tải file đính kèm tại đây

Xem tin theo ngày:   / /