Báo cáo về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 - 08:32

Cỡ chữ: A+ A-

Báo cáo số 17/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  

Xem tin theo ngày:   / /