HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Văn phòng Sở
Văn phòng Sở

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Mạnh Dũng

Chánh Văn phòng

3 822 348

0982 942 627

2

Trần Quang Hiệp

Phó Văn phòng

 3 814 099

0888 02 1980

3

Quan Thị Loan

Kế toán

3 822 858

0982 579 834

4

Trần Thu Hường

Nhân viên

4 822 858

0917 549 699

5

Triệu Việt Oanh

Văn thư

3 822 814

0904 988 894

6

Phạm Thành Trung

Lái xe

 

0982 685 125

7

Nguyễn Viết Hà

Lái xe

 

0912 588 348

8