HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng Tổng hợp kế hoạch và Quy hoạch
Phòng Tổng hợp kế hoạch và Quy hoạch

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Minh Học

Trưởng phòng

 

0982 518 856

2

Cao Thị Mỹ Ngọc

Phó phòng

 

0915 614 638

3

Nguyễn Hồng Quân

Phó phòng

 

0902 266 877

4

Phạm Trọng Hùng

Chuyên viên

 

0989 852 999

5

Trần Thị Minh Hà

Chuyên viên

 

0982 966 027

6

Chẩu Thị Lợi

Chuyên viên

 

0962112889

7 Chu Anh Tùng Chuyên viên    0984 943 699
8 Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên   0984599989
9 Nguyễn Thị Bích Hường Chuyên viên   0868558997
10 Nguyễn Việt Hùng Chuyên viên   0903281398