HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng Đăng ký kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Lê Sơn

Trưởng phòng

 

0982 872 940

2

Nguyễn Toàn Thắng

Phó phòng

 

0912 974 446

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó phòng

 

0914 259 348

4

Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên

 

0914 907 189