HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng Đăng ký kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1 Phạm Thị Kim Oanh Trưởng phòng   0914501875

2

Nguyễn Toàn Thắng

Phó trưởng phòng

 

0912974446

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó tưởng phòng

 

0914259348

4

Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên

 

0914907189

5

Trần Mỹ Thủy

Chuyên viên

 

0972037699