HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng Kinh tế ngành
Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Mạnh Linh

Trưởng phòng

 

0942 030 666

2

Đỗ Mạnh Cường

Phó phòng

 

0913 072 462

3

Lưu Thanh Hải

Chuyên viên

 

0982 195 105

4

Phạm Thị Nguyệt Ánh

Chuyên viên

 

0911 440 788

5

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

 

01238 623 868

6

Chu Anh Tùng

Chuyên viên

 

0984 943 699

7

Ngô Thế Kiên

Chuyên viên

 

0986 284 916