HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng Kinh tế ngành
Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Mạnh Linh

Trưởng phòng

 

0942 030 666

2

Lưu Thanh Hải

Phó trưởng phòng  

0982 195 105

3

Phạm Thị Nguyệt Ánh

Chuyên viên

 

0911 440 788

4

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên  

083 8623868

5

Ngô Thế Kiên

Chuyên viên   0986 284 916
6 Bùi Huyền Thương Chuyên viên   0886404895
7 Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên   0914279566