HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> ĐƠN VỊ THUỘC SỞ >> Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Văn Đỉnh

Trưởng phòng

 

0915 683 937

2

Vương Quốc Anh

Phó phòng

 

0982 198 175

3

Nguyễn Đắc Huy

Phó phòng

 

0977 146 999

4

Bùi Việt Hùng

Chuyên viên

 

0936 664 663

5

Hoàng Thị Minh Hà

Chuyên viên

 

0963 134 780