Số - ký hiệu: 74/KH-SKH Ngày ban hành: 17/01/2019
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Trích yếu: Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đâu tư
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: