Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành luật HTX năm 2012

Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021 - 11:15

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 6-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành luật HTX năm 2012


 

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật HTX năm 2010; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, 6 điểm cầu các huyện trong tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, tỉnh đã có nhiều cơ chế, sách sách để phát triển HTX, đưa kinh tế tập thể của tỉnh đổi mới và phát triển như: Chính sách cán bộ và nguồn nhân lực, đất đai, tín dụng, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất và chế biến sản phẩm, hỗ trợ thành lập mới HTX… Đến hết năm 2020, toàn tỉnh  có 484 HTX, tăng 298 HTX, đạt 260% mục tiêu nghị quyết. Trong giai đoạn đã có 160 HTX đã chuyển đổi đăng ký lại, 11 HTX giải thể, còn 93 HTX chưa chuyển đổi đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị một số vấn đề như: Vướng mắc về giao đất, cho thuê đất; chính sách về vốn, nguồn nhân lực, đầu ra cho sản phẩm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao quá trình thực hiện Nghị quyết 13 và những kết quả đạt được trong phát triển HTX của tỉnh. Đồng chí đề nghị, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, thực hiện kết luận 70-KL/TW ngày 9/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể… phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện phát triển HTX, bố trí kinh phí cho phát triển kinh tế HTX; quan tâm kiện toàn HTX trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19; đánh giá các mô hình HTX hiệu quả để nhân rộng; hỗ trợ HTX có cơ hội ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao sản phẩm; Liên minh HTX phải thể hiện vai trò nòng cốt phát triển HTX…

Đối với những kiến nghị của tỉnh, sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Để năm 2030 tỉnh có  600 HTX hoạt động hiệu quả, các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể; chú trọng phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; gắn phát triển kinh tế HTX với xây dựng nông thôn mới; triển khai xây dựng các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Các ngành, địa phương phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, thu hút thế hệ trẻ về làm lĩnh vực HTX; hỗ trợ các HTX tiếp cận các chương trình, dự án, đề án để tạo điều kiện cho các HTX được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước… Liên minh HTX phải là nòng cốt, đại diện cho  HTX kiến nghị, tham mưu cho tỉnh thực hiện các chính sách về HTX, hỗ trợ mở rộng HTX liên doanh, liên kết mở rộng thị trường. Đối với các HTX phải tự chủ, minh bạch, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu của đơn vị…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết
số 13-NQ/TW ngày 13/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 34 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa IX và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

                                                                                             Theo baotuyenquang.com.vn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.478 views

Xem tin theo ngày:   / /