Tuyên Quang ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018 - 18:00

Cỡ chữ: A+ A-

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020 làm cơ sở để các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.


 Nông dân xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) sử dụng máy thu hái chè nguyên liệu. Ảnh: Duy HùngTheo đó, để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao các xã phải đảm bảo 02 điều kiện: đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định và đạt tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, bao gồm 18 tiêu chí, 37 chỉ tiêu quy định về: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư; Quản lý, sử dụng công trình kinh tế xã hội; Thu nhập; Hộ nghèo; Tổ chức sản xuất; Lao động có việc làm; Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Văn hóa; Cảnh quan và môi trường; An ninh trật tự; Hành chính công.

So với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ tiêu chí nâng cao xác định những chỉ tiêu mới hoặc có mức yêu cầu cao hơn, đồng thời được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bộ tiêu chí có 02 tiêu chí mới gồm tiêu chí Quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và tiêu chí Hành chính công. Có 8 tiêu chí được bổ sung chỉ tiêu đánh giá gồm (Quy hoạch 01 chỉ tiêu; Giao thông 01 chỉ tiêu;Tổ chức sản xuất 04 chỉ tiêu; Giáo dục và đào tạo 02 chỉ tiêu; Y tế 01 chỉ tiêu; Văn hóa 04 chỉ tiêu; Cảnh quan môi trường 02 chỉ tiêu; An ninh trật tự 01 chỉ tiêu). Có 17 chỉ tiêu thuộc 12 tiêu chí được nâng cao mức độ đánh giá (Giao thông 03 chỉ tiêu; Thủy lợi 01 chỉ tiêu; Điện 01 chỉ tiêu; Trường học 01 chỉ tiêu; Thông tin và truyền thông 01 chỉ tiêu; Nhà ở dân cư 01 chỉ tiêu; Thu nhập 01 chỉ tiêu; Hộ nghèo 01 chỉ tiêu; Lao động có việc làm 01 chỉ tiêu; Giáo dục và Đào tạo 02 chỉ tiêu; Y tế 01 chỉ tiêu; Cảnh quan môi trường 03 chỉ tiêu).

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao theo lĩnh vực phụ trách. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, chỉ đạo, hướng dẫn xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành.

Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là cơ sở để các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục rà soát xác định rõ nội dung công việc, giải pháp, lộ trình để lập và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Là căn cứ để các sở, ngành chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 9.456 views

Xem tin theo ngày:   / /