Chỉ số về Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:40

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 9/5/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.


 Báo cáo nhằm đánh giá hiện trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó thể hiện kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT; hoạch định, xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong các giai đoạn tiếp theo.


Cách đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 được thực hiện theo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016 được ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngàv 07/3/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước, bao gồm 06 hạng mục: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin); (5) Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Kết quả đánh giá được công bố theo từng hạng mục cho 03 nhóm cơ quan, đó là: Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ; Nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 


Chỉ số về Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên quang đạt 0.702, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố.
 
Theo kết quả của báo cáo, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của tỉnh Tuyên Quang được đánh giá như sau: Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật CNTT: 0.917, xếp hạng 50/65 ; Chỉ số Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của của tỉnh: 0.645, xếp hạng 42/63; Chỉ số Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử): 0.702 xếp hạng 32/63; Xếp hạng theo số lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp: xếp hạng 52/63; Chỉ số Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT: 0.720, xếp hạng 42/63; Chỉ số Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: 0.485, xếp hạng 61/63.

Để có được những kết quả trên là do sự quyết liệt chỉ đạo và thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá này sẽ giúp ích cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương, của cơ quan, đơn vị mình so với các cơ quan, các tỉnh, thành phố để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT truyền thông của tỉnh, hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. Góp phần thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Toàn văn Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 tải về tại đây
Nguyễn Lan
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 14.122 views

Xem tin theo ngày:   / /