Chuẩn bị kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:36

Cỡ chữ: A+ A-

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017, thời gian thực hiện trong Quý III/2017.


 


Ảnh minh họa.

Theo đó, đợt kiểm tra lần này tập trung vào một số nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với đối tượng tự kiểm tra bao gồm các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị với UBND tỉnh trước ngày 15/9/2017 (gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung).

Các đối tượng kiểm tra trực tiếp được phân cấp bao gồm cấp tỉnh (gồm các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh), cấp huyện (gồm UBND các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên và UBND thành phố Tuyên Quang) và cấp xã (tại các huyện, thành phố: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang cần lựa chọn 03 đơn vị cấp xã trực thuộc để tiến hành kiểm tra).

UBND tỉnh giao các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.
Quang Sơn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 10.730 views

Xem tin theo ngày:   / /