Phê duyệt đề tài nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 16:23

Cỡ chữ: A+ A-

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề tài “Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.


 Đại diện lãnh đạo tỉnh nghe ý kiến công dân tại Trụ sở tiếp dân tỉnh. Ảnh: Vũ Tuấn

 

Đề tài được tổ chức chủ trì thực hiện bởi Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tập trung vào các nội dung nghiên cứu cơ sở lý luận công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2016. Đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện đề tài được lấy từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh hàng năm, thời gian thực hiện đề tài trong 24 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019).

Quang Sơn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 11.266 views

Xem tin theo ngày:   / /