Công bố Danh mục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 16:17

Cỡ chữ: A+ A-

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 847/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


 

Ảnh minh họa.

 

Theo quyết định, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bao gồm 99 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực. Các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 2 thủ tục thuộc 2 lĩnh vực.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc; công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; ký kết Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện cung ứng dịch vụ.

Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân.


PV
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 11.089 views

Xem tin theo ngày:   / /