Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Hiện nay, Tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND ban hành, BBT Trang TTĐT phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Mời bạn đọc bấm vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
Trân trọng cảm ơn!

  1. Dự thảo Đề án phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
  2. Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
  3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  4. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  5. Dự thảo Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
  6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (lần 2)
  8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PBGDPL TUYÊN QUANG