Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
Lĩnh vực  
Số Ký hiệu  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số 1339/SKH-ĐKKD Công văn Về việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh 21/07/2022
2 15/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/07/2022
3 06/TB-SKH Công văn Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 18/05/2022
4 03/TB-SKH Công văn Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022 28/04/2022
5 11/KH-ĐU Kế hoạch V/v thực hiẹn Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 1/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 28/04/2022
6 17/CV-DU Công văn V/v thực hiện Chương trình hành động của BTV Đảng uỷ khối thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TU ngày 1/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ 10/03/2022
7 217/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 15/02/2022
8 216/KH-SKH Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 15/02/2022
9 149/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 27/01/2022
10 144-KH/ĐU Kế hoạch V/v thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội địa biểu lần thứ XVII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 11/10/2021
11 Ngày 13/9/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1642/SKH-ĐKKD ngày 13/9/2021 Công văn Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 13/09/2021
12 Số 1178/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 12/08/2021
13 Số 3996/BKHĐT-PTDN Công văn Về việc hỗ trợ triển khai việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố 24/06/2021
14 743/SKH-ĐKKD Công văn V/v tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, bưu chính công ích và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp trong thời gian dịch COVID-19 15/05/2021
15 236/KH-SKH Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 01/03/2021
16 Số 124/SKH-KH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 01/02/2021
17 Số 2008/SKH-KH Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2020
18 01/KH-HĐ Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 29/05/2020
19 215/KH-SKH Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 26/02/2020
20 136/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 11/02/2020
12

Đang Online: 4

Tổng số truy cập: 885.820