Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Lĩnh vực  
Số Ký hiệu  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 43/TB-HĐTDCC Công văn Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2024 17/05/2024
2 43/TB-HĐTDCC Công văn Biểu kèm theo Thông báo 17/05/2024
3 253/KH-SKH Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 15/02/2024
4 95/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Kếhoạch và Đầu tư năm 2024 15/01/2024
5 12/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 07/12/2023
6 14/TB-HĐTDCC Công văn Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Khối Nhà nước năm 2023 28/08/2023
7 Số 53 Công văn Tuyển dụng công chức năm 2023 25/05/2023
8 114/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tuyên dương những người trẻ có thành tích cao trên các lĩnh vực, có tiềm năng và sức lan toả rộng rãi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang 24/05/2023
9 Số 187 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 22/05/2023
10 Quyết định Biểu kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 22/05/2023
11 123/KH-SKH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 06/02/2023
12 112/KH-SKH Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 28/01/2023
13 128/QĐ-SKH Kế hoạch Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2022
14 2165/KH-SKH Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 13/11/2022
15 Số 1339/SKH-ĐKKD Công văn Về việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh 21/07/2022
16 15/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/07/2022
17 06/TB-SKH Công văn Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 18/05/2022
18 870/KH-SKH Kế hoạch Xây dựng kho dữ liệu và nền tảng phần mềm chuyên ngành Kế hoạch đầu tư dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm: CSDL kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/05/2022
19 11/KH-ĐU Kế hoạch V/v thực hiẹn Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 1/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 28/04/2022
20 03/TB-SKH Công văn Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022 28/04/2022
123

Đang Online: 8

Tổng số truy cập: 926.950