Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh

Thời gian qua, chuyển đổi số đã mang lại những thay đổi lớn, tạo ra sự sáng tạo giúp một số doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển. Hiện nay, đã có nhiều doanh nhân trẻ của tỉnh đã bắt tay vào việc chuyển đổi số, áp dụng những mô hình kinh doanh mới, tư duy hướng kinh doanh, đánh giá lại chuỗi giá trị, kết nối với khách hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao.

Đang Online: 7

Tổng số truy cập: 926.951