Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
 • Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước

  Cập nhật: Thứ 6, 25/03/2022  09:40 - Lượt xem: 4107

  Ngày 24/3/2022 diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội" dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và có bài trình bày tại Hội nghị.

 • Ký kết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

  Cập nhật: Thứ 5, 17/03/2022  08:28 - Lượt xem: 4087

  Chiều 12-3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì hội nghị.

 • Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”

  Cập nhật: Thứ 4, 12/01/2022  11:00 - Lượt xem: 2864

  Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với phục hồi kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Ngành qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.

 • Hội thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Cập nhật: Thứ 3, 28/12/2021  08:55 - Lượt xem: 5338

  Sáng 27-12, tại Hà Nội, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang tổ chức Hội thảo đánh giá các chuyên đề phục vụ nhiệm vụ thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • Đồng chí Lãnh đạo Sở dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

  Cập nhật: Thứ 2, 15/11/2021  10:52 - Lượt xem: 4787

  Ngày 13-11, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Mỹ, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương

 • Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Cập nhật: Thứ 2, 08/11/2021  16:45 - Lượt xem: 7788

  Về việc thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

  Cập nhật: Thứ 5, 28/10/2021  10:50 - Lượt xem: 5328

 • Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

  Cập nhật: Thứ 6, 17/09/2021  16:09 - Lượt xem: 5602

  Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự.

 • Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

  Cập nhật: Thứ 3, 14/09/2021  16:35 - Lượt xem: 5854

  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, ngày 14/9/2021 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Hội nghị có sự tham dự đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố của địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng, địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 • Hướng dân lập tài khoản và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công Quốc gia

  Cập nhật: Thứ 3, 14/09/2021  15:13 - Lượt xem: 5110

 • Xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

  Cập nhật: Thứ 3, 14/09/2021  14:55 - Lượt xem: 1996

  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TW); Luật Hợp tác xã năm 2012; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/5/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo nội dung Đề cương và biểu mẫu gửi kèm (lưu ý: các cơ quan, đơn vị xây dựng thành 02 báo cáo riêng theo đề cương, không lồng ghép chung vào một báo cáo;trong báo cáo đề nghị có đầy đủ nội dung, số liệu, kinh phí…).

 • Xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Cập nhật: Thứ 7, 11/09/2021  08:22 - Lượt xem: 10592

 • THÔNG BÁO Về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Cập nhật: Thứ 4, 01/09/2021  20:08 - Lượt xem: 2026

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2638/UBND-KSTT ngày 29/7/2021 về cho ý kiến đối với việc thực hiện một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách; Căn cứ Quy chế số 1558/QCLN ngày 01/9/2021 của liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT về quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp).

 • THÔNG BÁO về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử

  Cập nhật: Thứ 4, 01/09/2021  19:14 - Lượt xem: 1537

  Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Nâng cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021,

 • Ký kết Quy chế phối hợp và giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư ngoài ngân sách

  Cập nhật: Thứ 4, 01/09/2021  10:33 - Lượt xem: 1311

  Ngày 1-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ký kết quy chế phối hợp và thông báo triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đồng chí Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì buổi lễ.

 • Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang Online: 19

Tổng số truy cập: 918.520