Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: Số 3996/BKHĐT-PTDN Ngày ban hành: 24/06/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 03/06/2022
Trích yếu: Về việc hỗ trợ triển khai việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 253/KH-SKH Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 15/02/2024
2 114/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tuyên dương những người trẻ có thành tích cao trên các lĩnh vực, có tiềm năng và sức lan toả rộng rãi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang 24/05/2023
3 128/QĐ-SKH Kế hoạch Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2022
4 2165/KH-SKH Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 13/11/2022
5 870/KH-SKH Kế hoạch Xây dựng kho dữ liệu và nền tảng phần mềm chuyên ngành Kế hoạch đầu tư dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm: CSDL kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/05/2022
6 436/KH-SKH Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 16/03/2022
7 Số 1178/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 12/08/2021
8 104/-KH/ĐU Kế hoạch Về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; việc đột phá, đổi mới đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 18/06/2021
9 01/KH-HĐ Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 29/05/2020

Đang Online: 2

Tổng số truy cập: 926.948