Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023

NỘI DUNG CHI TIẾT DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTMô tả văn bản: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Kế hoạch & Đầu tư; UBND tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2019

 

Ngày kết thúc: 15/04/2019
File đính kèm

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

+ Dự thảo Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

+ Dự thảo báo cáo tác động của chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

+ Dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan của chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ỦY TUYÊN QUANG