Số - ký hiệu: 55/KH-UBND Ngày ban hành: 30/05/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổng hợp, Quy hoạch
Trích yếu: về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về