Hội thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 - 08:55

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định (Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang tổ chức Hội thảo đánh giá các chuyên đề phục vụ nhiệm vụ thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


 Chủ trì buổi hội thảo có các đồng chí: Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự hội thảo có đại diện một số bộ, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia phản biện.

Đại biểu dự hội thảo.

Dự thảo đề ra quan điểm của tỉnh là phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia. Đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia; phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện, trong đó tập trung phát triển 3 trụ cột tăng trưởng: Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; nông lâm nghiệp hiệu quả cao…

Mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phát triển, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không gian kinh tế - xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, nông lâm thủy sản hiệu quả cao và xây dựng nông thôn mới; hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, tích hợp, hiện đại…

Chuyên gia phát biểu góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao về quan điểm của tỉnh đặt ra trong quy hoạch. Đồng thời phân tích, chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong từng phương án quy hoạch như: Quy hoạch phát triển du lịch, công nghiệp, hạ tầng giao thông vận tải, phát triển đô thị…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo đã tiếp thu ý kiến góp ý, cập nhật chính xác số liệu từ các ngành, các chuyên gia để bổ sung vào Quy hoạch, đồng thời đưa ra một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ  Kế hoạch và Đầu tư mong muốn trong quy hoạch phải đánh giá chính xác điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức sát với thực tiễn để từ đó xác định rõ chiến lược cụ thể cho phát triển của tỉnh và các chiến lược đột phá cho từng vùng, từng địa phương đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra…

                                                                              Theo baotuyenquang.com.vn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.553 views


Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /