Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 - 16:09

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự.


Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phát biểu hưởng ứng kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Tại Hội nghị, Báo cáo về Chương trình hành động ngành Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung cho biết, Chương trình hành động đã bám sát và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

 Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thứ tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Thứ năm, tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thứ sáu, tăng cường liên kết mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia người Việt Nam trong và ngoài nước. Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong Ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, trong sạch, đoàn kết, vững mạnh. Thứ tám, xây dựng Đảng bộ và các cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Thứ chín, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Trình bày tham luận tại Hội nghị, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành trung ương, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nhiều năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra đều đạt và vượt; cơ bản hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

 Để góp phần cùng Ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước thực hiện thắng lợi, hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống tiên phong trong công tác đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, tham mưu, đề xuất xây dựng Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước về đầu tư công cũng như tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đem lại hiệu quả cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

 

Phát biểu kết thức Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Ngành, phải duy trì được trí tuệ, bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; phải đi tiên phong trong công cuộc đổi mới với một tầm nhìn mới và tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; theo tinh thần biến thách thức thành cơ hội, càng khó khăn thì phải càng quyết tâm, nỗ lực, cố gắng cao hơn; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng trước dân, bám sát tình hình của đất nước, từng vùng, địa phương để đánh giá các yếu tố tác động và có giải pháp phù hợp; nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng nét văn riêng của ngành Kế hoạch và Đầu tư, đó chính là nhân văn, nhân ái, sống có tình người, thương yêu, chia sẻ với những hoàn cảnh khăn. Trong đó, trước hết từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn; làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố, khẳng định và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cũng vị thế của đơn vị, cá nhân trong hệ thống./ .
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.734 views


Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /