Đồng chí Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 - 08:38

Cỡ chữ: A+ A-


 

Xem tin theo ngày:   / /