Đơn vị bầu cử số 6 (HĐND tỉnh)

Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 - 16:58

Cỡ chữ: A+ A-


1. Ông Sằm Văn Dinh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lâm (Hàm Yên)

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp toàn thể của HĐND tỉnh, các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, tôi cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực mà đại biểu quan tâm. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật...

2. Ông Nguyễn Văn Dưng
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Nếu được cử tri, nhân dân tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nỗ lực không ngừng để giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Là người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân để hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ; đề xuất các cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là những nội dung, công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân,... nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao; tích cực phòng chống, đấu tranh tệ quan liêu, sách nhiễu, xa dời nhân dân, tệ nạn tham nhũng, lãng phí… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng văn minh, giàu đẹp; thực sự xứng đáng truyền thống quê hương cách mạng, “Thủ đô Kháng chiến”, “Thủ đô Khu giải phóng”. 

3. Ông Vân Đình Thảo
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, trên cương vị của mình, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tôi sẽ chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến về ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh để quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các cơ chế chính sách phát triển phù hợp với lợi thế, tiềm năng của địa phương, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra với quyết tâm “Phấn đấu đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. 

Thông qua bám sát cơ sở, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả 11 Đề án, 1 Chương trình đã được chỉ đạo tại Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, đề xuất với các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, huy động nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả những dự án quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh; dự án trên địa bàn huyện Hàm Yên để huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo lộ trình. 

4. Bà Lê Thị Thanh Trà
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ có cơ hội cùng với các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, hướng mạnh về cơ sở. 
Thứ nhất, rà soát kết quả triển khai thực hiện các chính sách đã ban hành xem chính sách nào hiệu quả, nhu cầu thời gian tới. Đồng thời bám sát vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để thực hiện phù hợp. Tập trung vào cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi; phát triển du lịch, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Hai là, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, trong đó sẽ giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 
Ba là, xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri, của nhân dân.

5. Ông Lê Xuân Trường
Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Thương mại Nông sản, Sở Nông nghiệp và PTNT

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền các giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm thủy sản, bảo vệ sức khỏe nhân dân và quyền lợi của người tiêu dùng. 

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết. Đồng thời, tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND tỉnh góp ý, đề xuất cho tỉnh có những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt người dân nông thôn. Bản thân sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, thực hiện tốt chức năng giám sát với hoạt động của các tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, qua đó đề nghị với các cơ quan chức năng thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật.

6. Ông Vũ Anh Tuấn
Viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, Sở Xây dựng

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh; tham gia các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; chủ động thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tôi sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong công tác và trong cuộc sống; vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan tâm các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh để đề đạt cấp có thẩm quyền giải quyết. Thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó, gần gũi với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, trên cương vị công tác của mình, cố gắng làm được nhiều việc có lợi cho cử tri và nhân dân.

7. Ông Hứa Đức Việt
 Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường, xã Thái Hòa (Hàm Yên)

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt những nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, hoạt động của tổ, thảo luận tại các cuộc họp, hoạt động của HĐND tỉnh. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Tôi sẽ thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở địa phương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị.  Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Xem tin theo ngày:   / /