Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 10 năm 2019 - 16:00

Cỡ chữ: A+ A-


 + Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 + Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 + Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 + Biểu mẫu đánh giá giai đoạn 2016-2020 và Dự kiến  giai đoạn 2021-2025.

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.182 views

Xem tin theo ngày:   / /