Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XVI)

Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018 - 17:51

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XVI). Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


 

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm tuy đạt được kết quả quan trọng nhưng vẫn còn những khó khăn. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình kinh tế - xã hội nếu không thực hiện quyết liệt khó có khả năng hoàn thành. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đây là năm nước rút thực hiện các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu thảo luận sâu các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 đảm bảo tính khả thi, lộ trình để đạt các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý III; nhiệm vụ quý IV năm 2018. Theo đó, về phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng. Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu xã hội về du lịch tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa gắn với du lịch; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quý IV năm 2018, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo, lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, năm 2019, tỉnh tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu đạt 21 chỉ tiêu. Cụ thể: phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tỉnh chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; tăng cường hiệu lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên sâu, hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp; giải pháp hoàn thành thu ngân sách năm 2018 và kế hoạch thu ngân sách năm 2019; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; công tác giảm nghèo, xây dựng phương án sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính. Một số đại biểu đã tham gia các ý kiến về các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là khu vực nông thôn; chăm lo đời sống người có công. Về lĩnh vực nội chính, một số đại biểu đóng góp ý kiến đối với các ngành, các cấp cần phải làm đúng việc kiểm điểm trách nhiệm đối với mức độ vi phạm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh các cấp, các ngành phải tập trung quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 10 tháng đầu năm gắn với đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; từng ngành, từng địa phương phải có đề án, báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Từ đó đề ra các giải pháp căn cơ, cụ thể đến năm 2020, nhất là các chỉ tiêu hiện đạt thấp. Nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, nhất là các sản phẩm quan trọng, có giá trị lớn. Các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Về lĩnh vực nông nghiệp phải thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai chương trình mỗi huyện phát triển một đến hai sản phẩm, mỗi xã phát triển một sản phẩm nông nghiệp; sớm thực hiện hoàn thành phương án thanh toán bổ sung đất ở đối với các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; đẩy nhanh giải ngân, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tỷ lệ ít nhất 95% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu vượt dự toán đề ra, nhất là thu cân đối ngân sách năm 2018, địa phương nào hụt thu cân đối ngân sách thì phải cắt giảm chi ngân sách; thực hiện hiệu quả các chương trình lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, có biện pháp hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết nguyên đán 2019. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại tiếp công dân để giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân, đồng thời tăng cường quản lý về hoạt động khoáng sản, lâm sản, không để xảy ra vi phạm. Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tích cực, chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, làm tròn trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân.
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.815 views

Xem tin theo ngày:   / /