Cải cách hành chính về bảo hiểm: Đặt quyền lợi của người tham gia lên trước

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:44

Cỡ chữ: A+ A-

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, tích cực triển khai giao dịch điện tử là một trong những giải pháp mà BHXH tỉnh nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch được giao.


 


Cán bộ phòng Quản lý thu BHXH tỉnh sử dụng các phần mềm hỗ trợ về nghiệp vụ.

Xác định một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính là việc ứng dụng và đẩy mạnh quá trình tin học hóa các hoạt động chuyên môn, thời gian qua, BHXH tỉnh đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành.

Đồng thời, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, thường xuyên cập nhật tin bài và các thông tin khác theo quy định. Triển khai xây dựng trang web mới thay thế trang web cũ, nâng cao khả năng bảo mật và tính tương tác của người sử dụng chuẩn bị cho lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Các dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên một số lĩnh vực như: Giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai thực hiện giám định BHYT điện tử.

Từ tháng 7/2016, BHXH tỉnh đã áp dụng thử nghiệm chuyển dữ liệu khám chữa bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh đến cơ quan BHXH qua hệ thống thông tin giám định BHYT, dữ liệu đã liên thông đạt 100%; triển khai phần mềm quản lý lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; xây dựng hệ thống mạng WAN ngành BHXH toàn tỉnh, triển khai hội nghị truyền hình ngành BHXH.

Những nỗ lực của ngành BHXH tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao. Hiện nay, toàn tỉnh có 94% đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện tham gia giao dịch bằng hình thức điện tử. Lợi ích của việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đã giảm tối đa các thủ tục hành chính, thời gian, nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động khi phải giải quyết các công việc liên quan đến công tác BHXH, BHYT giữa đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH.

Có thể nói, BHXH tỉnh thực hiện việc cải cách hành chính của ngành bằng những quy định cụ thể, quy trình, biểu mẫu được niêm yết công khai đã tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH được thuận tiện; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ của hệ thống bưu điện và ứng dụng phần mềm khai báo, chuyển và nhận hồ sơ, trả kết quả bằng giao dịch điện tử đã rút ngắn thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân có quan hệ giao dịch với cơ quan BHXH xuống còn 49,5 giờ, giảm hơn 30% số giờ so với trước đây.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh ban hành, kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Đẩy mạnh việc triển khai giao dịch BHXH điện tử, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai, áp dụng lộ trình giai đoạn 2 văn phòng điện tử tại văn phòng BHXH tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ viên chức, người lao động để nâng cao hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng tốt công nghệ thông tin; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nâng cao hiệu quả công tác trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để bắt kịp với lộ trình cắt giảm thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam.   
Theo TQĐT
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 8.465 views

Xem tin theo ngày:   / /