Bình xét thi đua của công chức dựa trên mức độ hài lòng của người dân

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:00

Cỡ chữ: A+ A-

Người dân được nhận xét, đánh giá sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại cấp xã là nội dung được quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017 của Bộ Tư pháp.


 Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, phân công công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã chủ trì, phối hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch tổ chức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC bằng phiếu lấy ý kiến.

Đối tượng tham gia đánh giá là tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và đã được trả kết quả giải quyết trong năm đánh giá hoặc năm trước liền kề. Số lượng đối tượng tham gia hàng năm phải đạt tối thiểu 15% trở lên số lượt TTHC tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá.

Việc đánh giá được thực hiện nhiều lần vào cuối tháng, cuối quý hoặc 6 tháng một lần tùy theo điều kiện thực tế của địa phương.
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.230 views

Xem tin theo ngày:   / /